Author: congtacvien

Tại dự án TMS Luxury Quy Nhơn nhận giải thưởng BĐS danh giá

Giải thưởng Property Report tổ chức được xem như là giải thưởng BĐS danh giá hàng đầu Hiện nay tại bên cạnh châu Á và năm nay là năm thứ hai Giải được tổ chức tại VN. Giải vinh danh từng doanh nghiệp và dự án TMS Luxury Quy Nhơn có đóng góp cho …